ALGEMEEN

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna ‘de consument’ genoemd), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op iedere tussen de ondernemer en de consument tot stand gekomen overeenkomst. De tekst van deze algemene voorwaarden worden voor iedereen ter beschikking gesteld op de internetsite van de ondernemer. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk indien wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd.

Artikel 2: De overeenkomst

Een overeenkomst tussen de ondernemer en een consument komt tot stand nadat een bestelling opdracht door de ondernemer op haalbaarheid is beoordeeld.

De ondernemer behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 3: De prijs

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s , inclusief btw en exclusief handeling- en verzendkosten.Artikel 4: De levering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. De ondernemer streeft ernaar om bestellingen binnen  2 werkdagen na ontvangst van betaling ter verzending aan te bieden. Echter, de opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.


 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 5: Ruilen van artikelen

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Hiervoor dient de consument contact op te nemen met de ondernemer via het e-mailadres: info.beaubellebeauty@gmail.com

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat (ongebruikt en ongeopende verpakking) aan de ondernemer retourneren.
 De consument staat zelf in voor het financieren van de terugzending. Na melding van de omruiling via e-mail ontvangt u per e-mail informatie over de te volgen procedure. Indien de producten zich in goede en originele staat bevinden, wordt het bedrag binnen de 14 dagen terug betaald op het rekeningnummer van de klant.

Artikel 6: Klachten

Na ontvangst van de bestelling dient de consument gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn zoals op uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op de website, dient u dit ons te melden. Dit kan door het sturen van een e-mail naar: info.beaubellebeauty@gmail.com

De ondernemer is niet aansprakelijk voor vertraging van een bestelling door Bpost.

Artikel 7: Annuleringen

Een bestelling kan niet geannuleerd worden nadat het verzonden is.

Artikel 8: Privacy

De door de koper aan ons verstrekte gegevens zullen enkel voor administratieve afhandelingen van de met de koper gesloten overeenkomst worden gebruikt. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

ALGEMEEN

Algmeen voorbeeld

ALGEMEEN

Beau Belle Beauty